Ưu đãi đặc biệt cho các gói 12 tháng. Đề nghị này sẽ hết hạn vào

Gói dịch vụ

Bạn cần bao nhiêu máy tính
1
Bao gồm 4 tháng miễn phí
 6,67 / tháng
Đã thanh toán $ 79,99 / năm USD

Tất cả dịch vụ cung cấp:

  • Kết nối mạng tự động và thủ công
  • Tăng tốc lưu lượng trò chơi
  • Email hỗ trợ khách hàng
  • Hỗ trợ game riêng
  • Kết nối đa server
  • Cổng máy chủ riêng
  • Ghi nhớ thông tin game

Bạn đã có mã kích hoạt?

Kích hoạt mã
Để cung cấp cho bạn dịch vụ tối ưu, vui lòng cung cấp mã ZIP gồm 5 chữ số của bạn: