Chọn gói dịch vụ tốt nhất cho bạn
Dùng thử WTFast miễn phí trong 3 ngày.
Bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi thời gian dùng thử kết thúc vào 2024-03-03. Giới hạn một lần dùng thử miễn phí cho mỗi tài khoản.

    Các gói thuê bao đều cho phép kết nối không giới hạn cho 1 thiết bị.
    Cần thêm thiết bị?

  • Dùng thử miễn phí 3 ngày cho người đăng ký lần đầu
  • Hơn 200 điểm kết nối toàn cầu
  • Hơn 1.000 trò chơi trên PC được hỗ trợ
  • Tự tìm kiếm kết nối thông minh
  • Giảm độ trễ
  • Ít bị mất dữ liệu
1 tháng
Giá bình thường
9,99 $ / tháng
Thanh toán $ 9,99 USD mỗi tháng
sau khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc
3 tháng
Gói thường dùng
9,00 $ / tháng
Đã thanh toán 26,99 $ USD / 3 tháng
sau khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc
12 tháng
Gói tiết kiệm nhất
8,33 $ / tháng
Đã thanh toán 99,99 $ USD / 12 tháng
sau khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc
Bạn đã có mã kích hoạt?
Kích hoạt mã