Gói dịch vụ

Đơn

Đội

1 tháng
Giá
9,99 $ / tháng
Thanh toán $ 9,99 mỗi tháng USD
1 thiết bị
12 tháng
17% TIẾT KIỆM
8,33 $ / tháng
Đã thanh toán 99,99 $ / 12 tháng USD
1 thiết bị
3 tháng
10% TIẾT KIỆM
9,00 $ / tháng
Đã thanh toán 26,99 $ / 3 tháng USD
1 thiết bị

Tất cả dịch vụ cung cấp:

  • Kết nối mạng tự động và thủ công
  • Tăng tốc lưu lượng trò chơi
  • Email hỗ trợ khách hàng
  • Kết nối đa server
  • Ghi nhớ thông tin game
  • Truy cập WTFast trên PC và Mobile
  • Chơi trên 4 thiết bị khác nhau cùng lúc bằng tài khoản Đội, 1 với tài khoản Đơn

Bạn đã có mã kích hoạt?

Kích hoạt mã
Để cung cấp cho bạn dịch vụ tối ưu, vui lòng cung cấp mã ZIP gồm 5 chữ số của bạn: