Tiết kiêm hơn 50% với gói dịch vụ dài hơn và nhiều máy hơn

Gói dịch vụ

Bạn cần bao nhiêu máy tính
1
17% TIẾT KIỆM
 8,33
Billed $ 99,90 / year USD

Tất cả dịch vụ cung cấp:

  • Kết nối mạng tự động và thủ công
  • Ưu tiên kết nối game
  • Email hỗ trợ khách hàng
  • Hỗ trợ game riêng
  • Kết nối đa server
  • Cổng máy chủ riêng
  • Ghi nhớ thông tin game

Bạn đã có mã kích hoạt?

Kích hoạt mã