Chọn gói dịch vụ tốt nhất cho bạn

    Các gói thuê bao đều cho phép kết nối không giới hạn cho 1 thiết bị.
    Cần thêm thiết bị?

  • Hơn 200 điểm kết nối toàn cầu
  • Hơn 1.000 trò chơi trên PC được hỗ trợ
  • Tự tìm kiếm kết nối thông minh
  • Giảm độ trễ
  • Ít bị mất dữ liệu
1 tháng
Giá bình thường
9,99 $ / tháng
Thanh toán $ 9,99 mỗi tháng USD
3 tháng
Gói thường dùng
9,00 $ / tháng
Đã thanh toán 26,99 $ / 3 tháng USD
12 tháng
Gói tiết kiệm nhất
8,33 $ / tháng
Đã thanh toán 99,99 $ / 12 tháng USD
Bạn đã có mã kích hoạt?
Kích hoạt mã
Để cung cấp cho bạn dịch vụ tối ưu, vui lòng cung cấp mã ZIP gồm 5 chữ số của bạn: